Reference

Caffe bar Posejdon, Kaštel Kambelovac

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Ćakula, Split

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Club, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Školjić, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Garcon, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Mali Caffe, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Code, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Kosi Toranj, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar iCaffe, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Plima, Rijeka

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Censura d.o.o. Split

poslovno-informacijski sustav 4D Wand

Čarolija Drva d.o.o. Dicmo

poslovno-informacijski sustav 4D Wand

Caffe bar The End, Bjelovar

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Cappuccino, Bjelovar

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Lemon, Bjelovar

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar M Grupa, Sv. Ivan Žabno

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Charlie, Kaštel Lukšić

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Lord, Kaštel Kambelovac

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar 8Ball, Križevci

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Balux, Split

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Čokolada, Trogir

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Moody, Seget Donji

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Movie Bar, Kaštel Lukšić

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Mila, Split

ugostiteljski program Filip GastroPOS

Caffe bar Ipsilon, Trogir

ugostiteljski program Filip GastroPOS