IceWarp mail server

IceWarp mail server

IceWarp mail i GroupWare server je proizvod nove generacije sa integriranom antivirusnom i antispam zaštitom, mogućnosću pristupa preko web preglednika (računala, tableti i smartphonovi) i standardnim mail klijentima, grupni rad - GroupWare (kalendar, planer, zadaci) te dokument managementa.

Osnovne ugrađene funkcionalnosti su:
-web mail klijent (desktop, tablet i mobilni) – preko browsera
-preuzimanje/slanje maila sa svim standardnim mail klijentima na desktop računalima (MS Outlook, Windows Live Mail, MS Outlook Express, Eudora, Mozilla Thunderbird, Opera Mail,…) -SMTP/ESMTP
-preuzimanje/slanje maila na mobilnim uređajima (smartphone) sa mail klijentom ugrađenim na mobilnom uređaju
-IMAPv4, IMAP ACL, POP3/SPOP3, APOP
-integrirana antivirusna zaštita Kaspersky
-intregrirana dupla antispam zaštita
-automatsko arhiviranje svih emailova

Opcija GroupWare – grupni rad:
-zajednički kalendar i privatni kalendar, najava sastanaka
-zadaci za korisnike (dodjeljivanje zadataka)
-zajednički i privatni kontakti
-dokument management (osnovna verzija) sa smart attachment – primatelju ne šaljete attachment nego samo link, čime se smanjuje veličina maila, pogotovo za interno slanje cjenika, kataloga

Posebne opcije – dodatci za IceWarp:
-MS Outlook synchro - sinkronizacija sa MS Outlookom (zadaci, kalendar, kontakti)
-mobilni Active-sync - sinkronizacija mailova sa mobilnim uređajima i GroupWare (zadaci, kalendar, kontakti)
-IceWarp mail klijent - neovisan mail klijent (za korisnike koji nemaju licencu za MS Outlook a žele imati punu sinkronizaciju kalendara, zadataka, kontakata)

Startni paket - uključuje maksimalno do 10 mail adresa sa ukupnim kapacitetom mail prostora 10 GB, a Vi možete samostalno odrediti kapacitet svakog mail računa u sklopu ukupnog prostora.

Startni plus paket – uključuje maksimalno do 10 mail adresa sa ukupnim kapacitetom mail prostora 10 GB i GroupWare opciju, a Vi možete samostalno odrediti kapacitet svakog mail računa u sklopu ukupnog prostora.

Ponuda ostalih paketa se nalaze u cjeniku. Moguća je prilagodba ponuđenih paketa prema zahtjevu korisnika.

Uz navedene pakete mogu se uzimati posebne opcije - dodaci, pojedinačno za svaki mail račun.
Za svaki mail račun moguće je podesiti primanje mailova sa neograničenog broja domena, a odlazni mail se šalje sa osnovne domene. Ovo je odlično rješenje kod tranzicije domene jer korisnike ne zamarate sa obaveznom promjenom mail adrese. Također, imate mogućnost grupnog maila, npr. mail adresu prodaja@tvrtka.hr prima 5 osoba i svi vide tko i da li je odgovoreno na upit.

IceWarp mail server se nalazi instaliran u našem data centru na Cloud VPS serverima, sa dvije optičke neovisne Internet linije i agregatom, sustav je pod nadzorom i osposobljen za rad non-stop 24/7/365.

Brušura IceWarp