Virtualni APP serveri

Virtualni APP serveri

U mogućnosti smo ponuditi Vam ekonomičnije i bolje rješenje. Osluškujući potrebe naših komitenata uvrstili smo u našu ponudu uslugu - najam APP servera za potrebe poslovnih aplikacija, s naglaskom na aplikativni software.
Korištenje ove usluge omogućuje Vam nesmetano obavljanje Vaših poslovnih procesa gdje god se nalazili, a spajanje na APP server možete vršiti sa bilo koje lokacije gdje imate računalo sa pristupom Internetu.

Na APP serveru imate instaliran aplikativni software i možete mu pristupati putem VPN veze i vaše lozinke sa bilo koje lokacije na kojoj se nalazite. Osim toga, APP server je fizički smješten u našem Data centru, ne zauzima Vam prostor i nemate potrebu za tehnički osposobljenim djelatnikom ili ugovor sa IT firmom. Isto tako, ne morate kupiti cijeli server niti razmišljati o zamjeni postojećeg novim, već samo iznajmljujete dio prostora na serveru i time su Vam daleko manja početna ulaganja, a nije zanemariva niti potrošnja struje jednog servera budući da je isti u pogonu 24 sata čitavu godinu.

Prostor koji unajmite na APP serveru na raspolaganju Vam je 24 sata i na njemu možete koristiti aplikaciju, spremit podatke ili ga koristiti za FTP prijenos podataka . Ukoliko nakon nekog vremena odustanete od najma prostora na APP serveru, svi podaci koje ste pohranili na APP server dobivate na mediju i uzimate ih sa sobom. Prostor koji ste bili zakupili na APP serveru se nakon Vašeg otkaza ugovora i uzimanja podataka prazni i ne sadrži više nikakve podatke.

Najam prostora na APP Serveru uključuje:

-uslugu početne instalacije
-podešavanja parametara za Vaš pristup unajmljenom prostoru servera
-nadziranje servera i cjelokupno tehničko održavanje