Cloud APP serverski sustav

Cloud APP serverski sustav

 • Želite se spajati sa više lokacija na Vaše poslovne podatke, a kupovina servera je preveliki trošak?
 • Nalazite se na poslovnom putu ili na godišnjem odmoru, a želite imati nadzor nad poslovanjem?
 • Planirate li nabavku servera ili njegovu zamjenu?

U mogućnosti smo Vam ponuditi ekonomičnije i bolje rješenje – najam cloud APP serverskog sustava za potrebe poslovnih aplikacija, s naglaskom na aplikativni software (4D Wand, BI - Managerski izvještaji,..). Korištenje ove usluge omogućuje Vam nesmetano obavljanje Vaših poslovnih procesa gdje god se nalazili, a spajanje na cloud APP server možete vršiti sa bilo koje lokacije gdje imate računalo, laptop ili tablet sa pristupom Internetu.

 

 

Na cloud APP serveru imate podešen privatni cloud APP server sa instaliranim aplikativnim software-om i možete mu pristupati putem VPN veze i lozinke sa bilo koje lokacije.

Cloud APP serverski sustav je fizički smješten u našem Data centru, ne zauzima Vaš prostor i nemate potrebu za tehnički osposobljenim djelatnikom ili ugovor sa IT firmom. Isto tako, ne morate kupiti cijeli server niti razmišljati o zamjeni postojećeg novim, već samo iznajmljujete dio prostora na cloud serveru i time su Vam daleko manja početna ulaganja, a nije zanemariva niti potrošnja struje jednog servera budući da je isti u pogonu 24 sata čitavu godinu.

Prostor koji unajmite na cloud APP serveru na raspolaganju Vam je 24 sata i na njemu možete koristiti aplikaciju, spremit podatke ili ga koristiti za FTP prijenos podataka. Ukoliko nakon nekog vremena odustanete od najma prostora na cloud APP serveru, svi podaci koje ste pohranili na cloud APP server dobivate na mediju i uzimate ih sa sobom. Prostor koji ste bili zakupili na cloud APP serveru se nakon Vašeg otkaza ugovora i uzimanja podataka prazni i ne sadrži više nikakve podatke.

Glavna prednost novog cloud APP servera je osim bržeg rada jest i njegova visoka dostupnost te kontinuitet poslovanja servera i aplikacija (high availability and business continuity).Visoka dostupnost i kontinuitet poslovanja postignuti su višestrukim dupliranjem kompletne serverske opreme i mrežne infrastrukture, kreiranjem clustera servera, korištenjem SOFS sustava sa vanjskim diskovnim poljem te podešavanjem i programiranjem serverskog sustava da rade kao jedna cjelina. U slučaju kvara jednog servera unutar cloud serverskog sustava, sustav se automatski prebacuje na slijedeći aktivni server bez da Vi kao korisnik osjetite da je problem nastao.

Najam privatnog cloud APP Servera uključuje:

 • uslugu početne instalacije,
 • podešavanja VPN i remote desktop parametara za Vaš pristup unajmljenom prostoru servera,
 • nadziranje servera i cjelokupno tehničko održavanje,
 • lokalna replikacija cloud APP servera svakih 5-15 minuta,
 • replikacija na backup lokaciju udaljenu 5 km svakih 15 minuta,
 • dnevni backup cloud APP servera svakih 3 sata, u periodu od 7 do 23 h,
 • antivirusni program,
 • terminal server print aplikacija