eStorePro web shop

eStorePro web shop

Profesionalno e-commerce rješenje i online katalog za poboljšanje vašeg poslovanja

eStorePro web shop je proizvod Filip informatike za online poslovanje koji služi kao web shop, online katalog, CMS sustav te je integriran sa vanjkim sustavima (4D Wand, M San Grupa distribucija, Facebook, eBay).
Kao osnova koristi se nopCommerce open source rješenje sa dodatnim modulima koje smo izradili i kao cjelina čine eStorePro.

Moduli eStorePro-a su:
-ECC - EstorePro kontrolni centar - windows desktop aplikacija za offline unos proizvoda, kupcaca, definiranje web kategorija, import podataka iz vanjskih sustava (4D Wand, M San Grupa), preuzimanje narudžbi, prebacivanje narudžbi u vanjske sustave

Osnovne mogućnosti:
-e-commerce rješenje za neograničen broj trgovina (veleprodaja, maloprodaja, distribucija), prikaz proizvoda u određenim podtrgovinama
-integriran CMS sustav
-višejezičnost (neograničen broj jezika)
-neograničeni broj proizvoda
-slike proizvoda
-kratki i standardni opis proizvoda
-usporedbe proizvoda
-narudžbe
-lista želja
-zadnje gledani proizvodi
-preporuke
-novi proizvodi
-akcije
-prikaz proizvoda sa PDV-om i bez PDV-a,,...
Više na izborniku Mogućnosti


Napomena:
-preporuka za korištenje do 3.000 proizvoda, za veći broj je potrebna integracija dodatnog akcelerator modula za
indexiranje i ubrzanje rada
-maksimalni broj proizvoda ovisno o tipu hostinga (shared do 500 proizvoda, VPS do 5.000 proizvoda, web farma + akcelerator do 20.000.000 proizvoda)
-opcija - SSL certifikat za online plaćanje
-besplatan template (prilagodba gotovih tema) kod korištenja usluge hostinga kod nas