EU projekt: BCS – Business Control System

Wednesday, 10 March 2021

Naziv projekta: BCS – Business Control System

Korisnik: Filip informatika d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1136

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa u pružanju usluga tvrtke radi generiranja nove potražnje i povećanja konkurentnosti tvrtke na zahtjevnom IT tržištu.

Projektom se razvija i u poslovanje uvodi izvještajno analitički sustav Business Control System - BCS koji na holističkoj razini objedinjuje podatke o svim procesima obuhvaćenim drugim računalnim programima iz kojih generira izvještaje na osnovi kojih se unapređuju procesi strateškog planiranja i upravljanja poslovnim procesima.

Provedba projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:
1. Izrada softverskog rješenja BCS
2. Nabava opreme za primjenu softverskog rješenja
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

Implementacijom softverskog rješenja i suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije omogućuje se razvoj tvrtke, unapređenje poslovanja, povećanje produktivnosti rada, stvaranje dodane vrijednosti proizvoda i generiranje nove potražnje na domaćem i inozemnom tržištu.

CILJ I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je optimizacija i povezivanje radnih procesa i resursa tvrtke u jedinstvenu platformu za učinkovito upravljanje poslovanjem.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

  • Ÿ integrirani i optimizirani poslovni procesi financija i računovodstva, upravljanja imovinom, logistike, nabave, servisa, strateškog planiranja, upravljanja rizicima, upravljanja ljudskim potencijalima i izvještavanja
  • Ÿ povećan kapacitet djelatnika za primjenu suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija
  • Ÿ unaprijeđena informacijsko komunikacijska tehnologija nabavom cluster host servera, cluster storagea i dikova, mrežnog sustava, optičkog i Wifi sustava te UPS-a.

Uvođenjem i održavanjem BCS sustava osigurat će se učinkovitija razmjena informacija s članovima tima i partnerima u projektu, djelotvorno upravljanje ljudskim, prostornim, tehničkim, organizacijskim i financijskim resursima, kontrola i razvoj prodajnih kanala, uspješno projektiranje i razvoj softvera za poslovne korisnike, upravljanje asortimanom usluga, učinkovito planiranje nabave, analiza uspješnosti upravljanja resursima tvrtke, unaprjeđenje komunikacije s kupcima i dobavljačima, te upravljanje rizicima poslovanja.

Integracijom BCS sustava s postojećim softverskim rješenjima 4D Wand i Naverisk optimizirat će se svi poslovni procesi, povećati efikasnost poslovanja, smanjiti pogreške i popravci, povećati zadovoljstvo svih zaposlenih i povjerenje kupaca, te poboljšati interna komunikacija, što će pridonijeti kontinuiranom unaprjeđenju i poboljšanju poslovnih rezultata, povećanju ugleda tvrtke i boljem pristupu širem tržištu.

Ulaganjem EU sredstava poduzeće će modernizirati poslovanje, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na nacionalnom tržištu i izlazak na inozemno tržište, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za dvoje novih djelatnika.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke i projektima daljnjeg povećanja efikasnosti poslovanja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 1.767.180,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.413.744,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 918.933,60 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi u razdoblju od 15. siječnja 2020. do 15. ožujka 2021. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta traje četrnaest mjeseci.

KONTAKT OSOBA

Josip Valić, direktor

e-mail: josip@filip.hr

EU POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Filip informatika d.o.o.