EU projekt: Proširenje APP serverskog sustava za poslovne korisnike

28. ožujka 2018.EU projekt: „
Proširenje APP serverskog sustava za poslovne korisnike“

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti prijavitelja proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz početno ulaganje u suvremenu opremu za unaprjeđenje usluga. Projektom se povećava kapacitet za virtualizaciju servera – cloud serveri i inovira ponuda usluga malim i srednjim tvrtkama na domaćem i inozemnom tržištu, povećava produktivnost rada i udio tvrtke na informatičkom tržištu.

Virtualizacijom servera se optimizira korištenje hardverskih resursa konsolidacijom postojećih servera, omogućava brza implementacija novih servisa, povećava stabilnost sustava i postiže visoka dostupnost servisa korisnicima usluga.

Ulaganjem u unaprjeđenje Data centra tvrtka će zadržati poziciju među 10 vodećih informatičkih tvrtki u Splitu i među 100 u Hrvatskoj, te osigurati preduvjete za izvoz usluga u EU, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.


CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je povećati kapacitete APP serverskog sustava u Data centru radi poboljšanja usluga najma računalnih resursa poslovnim korisnicima.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

• instalirano 4 servera za Hyper-V cluster
• instalirano 1 diskovno polje za Hyper-V cluster
• instaliran 1 UPS snage 6kVA/5,4kW i 1 UPS 6000/5400 baterijski modul
• osposobljeno 4 djelatnika za rad u serverskom centru
• instaliran 1 dizel električni agregat snage 45 kVA/36 kW
• ugrađen 1 L.T.S. ormar za agregat
• instaliran glavni sustav s dva klima uređaja snage po 6 kW s inverterima i jedna rezervna klima snage 6 kW s inverterom
• izveden sustav ventilacije serverskog Data centra.

Nabavom opreme za APP serverski sustav su unaprijeđeni tehnološki uvjeti za povećanje ponude poslovnih usluga s dodanom vrijednošću malim i srednjim tvrtkama integracijom računalnih resursa na jednoj lokaciji i sustavom Cloud computinga. Paralelnim radom servera povezanih u klaster i integracijom s diskovnim poljem će se osigurati kontinuirana raspoloživost usluge klijentima.

Mala i srednja poduzeća proizvodnog i uslužnog sektora će realizacijom projekta dobiti kontinuiranu dostupnost podataka, maksimalnu zaštitu pohranjenih aplikacija i podataka, te znatno niže troškove čuvanja i zaštite podataka.

Ulaganjem EU sredstava Filip informatika d.o.o. će povećati kapacitete usluga za poslovne korisnike za 40%, produktivnost rada za 30%, sačuvati 9 radnih mjesta, povećati prihod od prodaje i broj zaposlenih za 2 djelatnika u 2019. godini.

Rezultati projekta bit će dostupni strukovnim školama i fakultetima na području županije kroz omogućavanje prakse učenicima i studentima. Dodana vrijednost projekta je izražena kroz doprinos jačanju informatičkog sektora i povećanju udjela Splitsko-dalmatinske županije u BDP-u IT industrije na nacionalnoj razini.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Vrijednost projekta: 531.818,75 HRK
Prihvatljivi troškovi: 425.455,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt je realiziran u razdoblju od 30. kolovoza 2017. godine do 29. ožujka 2018. godine.


UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta je trajala sedam mjeseci.


KONTAKT OSOBA

Joisp Valić, direktor
e-mail: josip@filip.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


EU POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Filip informatika d.o.o.