Newsletter
IBM HDD SAS 2.5" 1TB 7.2k
IBM HDD SAS 2.5" 1TB 7.2k SAS za x3550M2/M3, x3650M2/M3, x3400M2/M3, x3500M2/M3,
SKU: 3411
Proizvođač : Lenovo
2.848,19 kn
3.164,66 kn
IBM  HDD  SAS  2.5"  1TB  7.2k  SAS  za  x3550M2/M3,  x3650M2/M3,  x3400M2/M3,  x3500M2/M3,  81Y9690
Specifikacije proizvoda
Opis IBM HDD SAS 2.5" 1TB 7.2k SAS za x3550M2/M3, x3650M2/M3, x3400M2/M3, x3500M2/M3, 81Y9690
Tagovi proizvoda